AIEEE 2012 rank list

We congratulate all our students for their great success.

NAME State Rank AIR
Anant Gupta  1 (Pb) 2
Shivam Garg (Chd) 1 44
Saurabh Sharma 2 54
Varun Syal 5 112
Pankaj Malhotra 7 123
Shivam Garg (Ambala) 9 177
Nitish Goel 10 231
Pratik Agarwal 11 256
Kunal Yadav 296
Shivali Goyal 332
Sameeksha Khillan 13 382
Ashwani Kumar Roy 14 471
Roshi Raina 16 674
Saransh Mahajan 18 771
Vivek Kumar Gupta 21 1066
Sukrant 22 1106
Anmol Kalia 24 1139
Abhinav Aggarwal 25 1214
Pallav Jindal 31 1454
Rishabh Goel 1615
Agam Singh Bedi 34 1631
Sagar Grover 1869
Anuj Aggarwal 41 1870
Amandeep Chauhan 42 1912
Ramanpreet Singh 2397
Aena Goel 57 2746
Jaskaranjit Singh 61 3088
Abhishek Arora 3235
Nikesh Bansal 3316
Arushi Gupta 3333
Ainesh Mujoo 3345
Jimmy Goyal 493 4013
Chakshu Puri 4652
Tushar Verma 5202
Aaditi 125 (Pb) 5648
Palak Jindal 248 14773

Leave a Reply